VietinBank phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ

Mức vốn điều lệ dự kiến của VietinBank sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức là 48.057.796.430.000 đồng.
VietinBank nói gì về việc được bổ sung gần 7.000 tỷ đồng vốn Nhà nước VietinBank tặng 5 tỷ đồng phòng, chống Covid-19

Ngày 31/5, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Hội đồng quản trị VietinBank đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

VietinBank phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ
Ảnh minh họa.

Đây là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ngày càng tiến gần hơn tới đích hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, VietinBank dự kiến phát hành 1.082.375.087 cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 10.823.750.870.000 đồng (10.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian phát hành dự kiến quý III - quý IV/2021.

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của pháp luật.

Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 10.823.750.870.000 đồng. Sau khi phát hành thành công, Mức vốn điều lệ dự kiến của VietinBank sẽ tăng lên 48.057.796.430.000 đồng (tăng 29,0695% so với trước khi phát hành).

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được VietinBank đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành. hành.

Trước đó, ), ngày 22/5, VietinBank đã được Chính phủ phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước theo Quyết định số 765/QĐ-TTg, đây là cơ sở quan trọng để triển khai chính thức phương án tăng vốn điều lệ ngân hàng.

Theo Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 22/5/2021, Chính phủ phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước 6.977 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu tại VietinBank và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại ngân hàng thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để triển khai phương án tăng vốn điều lệ trên cơ sở nội dung được phê duyệt.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile