Việt Nam xuất siêu gần 11 tỷ USD

Theo thống kê mới nhất, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng năm 2019 thặng dư 10,94 tỷ USD.
Việt Nam xuất siêu 5,57 tỷ USD Việt Nam có 24 mặt hàng xuất khẩu vượt 1 tỷ USD sau 7 tháng

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2019 (từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2019) đạt 21,92 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% (tương ứng giảm 165 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2019.

viet nam xuat sieu gan 11 ty usd
Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 11 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 11/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 11 tháng/2019 đạt 472,36 tỷ USD, tăng 7,3%, tương ứng tăng 32,13 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 297,87 tỷ USD, tăng 3,2% (tương ứng tăng 9,2 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 174,49 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 22,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

viet nam xuat sieu gan 11 ty usd
Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 11 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 11/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,52 tỷ USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 11 tháng/2019 lên 10,94 tỷ USD.

Số liệu công bố chi tiết cho thấy, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11 năm 2019 đạt 11,72 tỷ USD, tăng 6,2% (tương ứng tăng 688 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 11/2019.

Như vậy, tính đến hết tháng 11 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 241,65 tỷ USD, tăng 7,9% tương ứng tăng 17,74 tỷ USD so với 11 tháng/2018.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2019 đạt 10,2 tỷ USD, giảm 7,7% (tương ứng giảm 854 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2019.

Như vậy, tính đến hết tháng 11/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 230,71 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 14,38 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile