Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,19 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 122,36 tỷ USD và nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD. Với kết quả này, sau 4 tháng cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD…
Thúc đẩy thị trường vốn phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế Cho vay chuỗi giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững Chính phủ ban hành chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Số liệu báo cáo được Tổng cục thống kê công bố cho thấy, trong tháng 4/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 65,45 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 20,1%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 242,19 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,4%; nhập khẩu tăng 15,7%.

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile