Việt Nam xuất siêu 10,08 tỷ USD

Tính đến ngày 15/8/2020, cán cân thương mại hàng hóa của của Việt Nam thặng dư, tức xuất siêu 10,08 tỷ USD.
Việt Nam xuất siêu 2,78 tỷ USD sau 4 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2020 (từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2020) đạt 23,66 tỷ USD, giảm 7,2% (tương ứng giảm 1,85 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2020.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2020 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/8/2020 đạt 310,41 tỷ USD, giảm 0,4%, tương ứng giảm 1,37 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 186,97 tỷ USD, giảm 5% (tương ứng giảm 9,9 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 123,44 tỷ USD, tăng 7,4% (tương ứng tăng 8,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 8/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,69 tỷ USD đưa cán cân thương mại hàng hóa của của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2020 thặng dư 10,08 tỷ USD.

5453 image001
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn từ 1/1 đến 15/8/2020 so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn: TCHQ.

Về xuất khẩu, theo báo cáo của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2020 đạt 12,68 tỷ USD, giảm 9% (tương ứng giảm 1,25 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 7/2020.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 8/2020 biến động giảm so với kỳ 2 tháng 7/2020 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 438 triệu USD, tương ứng giảm 18,6%; hàng dệt may giảm 255 triệu USD, tương ứng giảm 15,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 206 triệu USD, tương ứng giảm 15,6%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 78 triệu USD, tương ứng giảm 12,8%; giày dép các loại giảm 68 triệu USD, tương ứng giảm 9,4%; hàng thủy sản giảm 65 triệu USD, tương ứng giảm 14,6%...

Như vậy, tính đến hết 15/8/2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 160,24 tỷ USD, tăng 1,8% tương ứng tăng 2,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 8/2020 đạt 7,99 tỷ USD, giảm 9,5%, tương ứng giảm 0,84 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 7/2020. Tính đến hết ngày 15/8/2020, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 103,39 tỷ USD, giảm 4,1% (tương ứng giảm 4,46 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

5523 image003
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn từ 01/01 đến 15/8/2020 so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn: TCHQ.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2020 đạt 10,99 tỷ USD, giảm 5,2% (tương ứng giảm 0,6 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8/2020 giảm so với kỳ 2 tháng 7/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 108 triệu USD, tương ứng giảm 6,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 83 triệu USD, tương ứng giảm 2,8%; vải các loại giảm 76 triệu USD, tương ứng giảm 14,6%...

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có trị giá nhập khẩu tăng so với kỳ trước là: điện thoại các loại và linh kiện tăng 106 triệu USD, tương ứng tăng 16,2%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 66 triệu USD, tương ứng tăng 45,5%; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 39 triệu USD, tương ứng tăng 68,6%...

Như vậy, tính đến hết 15/​8/2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 150,16 tỷ USD, giảm 2,7% (tương ứng giảm 4,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,13 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 49 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 7/2020. Tính đến hết ngày 15/8/2020, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 83,58 tỷ USD, giảm 6,1% (tương ứng giảm 5,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 55,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile