Việt Nam tăng nhập khẩu dầu thô

Lượng dầu thô nhập khẩu trong 8 tháng năm 2020 của Việt Nam ước đạt 8.101 nghìn tấn, tăng 46,9% và trị giá là 2.640 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Hải quan tăng nguồn thu thuế nhờ ô tô và dầu thô Xuất khẩu dầu thô mang về cho Việt Nam hơn 1,4 tỷ USD

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 8/2020 của Việt Nam ước tính là 900 nghìn tấn và trị giá là 289 triệu USD.

Tính chung 8 tháng năm 2020, lượng dầu thô nhập khẩu cả nước ước đạt 8.101 nghìn tấn và trị giá là 2.640 triệu USD.

Như vậy, lượng dầu thô nhập khẩu trong 8 tháng năm 2020 ước tính tăng 46,9% về lượng và tăng 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

5827 duan 1
Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dầu thô trong tháng 8/2020 ước tính là 592 nghìn tấn, tăng 121,7% và trị giá là 200 triệu USD, tăng 125,1% so với tháng 7/2020.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 3.347 nghìn tấn và trị giá là 1.109 triệu USD.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 8 tháng này tăng 22,4% về lượng và trị giá ước tính giảm 21,2%.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24 tỷ USD, tăng 8,6%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 2,5% và trị giá nhập khẩu tăng 7,3%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2020 ước tính thặng dư 2,5 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2020 ước đạt 337,28 tỷ USD, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 174,1 tỷ USD, tăng 1,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 163,17 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 10,93 tỷ USD.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile