Việt Nam 'nới lỏng' nhập khẩu hai mặt hàng sữa bột Phần Lan

Hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất được chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường về an toàn thực phẩm kể từ ngày 31/3/2020.
Hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 ALASKA không đạt chuẩn

Bộ Công thương vừa công văn gửi Tổng cục Hải quan để thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.

Theo đó, hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất được chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường về an toàn thực phẩm kể từ ngày 31/3/2020.

viet nam noi long nhap khau hai mat hang sua bot phan lan
Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 22/8/2018, Bộ Công thương đã công văn gửi Tổng cục Hải quan thông báo các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định sẽ áp dụng phương thức kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm đối với hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất.

Trong thời gian áp dụng phương thức kiểm tra chặt (từ 20/8/2018 đến nay), hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu từ Phần Lan nêu trên đều đạt yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thời gian trên cũng có hai lô hàng không không bảo đảm an toàn thực phẩm đã được thu hồi và tiêu hủy theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm.

Việc các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định sẽ chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường về an toàn thực phẩm đối với hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu nêu trên được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về việc áp dụng phương thức kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile