Việt Nam đầu tư 211,5 triệu USD ra nước ngoài trong quý I/2022

Quý I/2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 211,5 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2021.
Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 28 dự án đầu tư công

Theo đó, có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 180,2 triệu USD, tăng 28,5% và có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 31,2 triệu USD, giảm 92,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam đầu tư 211,5 triệu USD ra nước ngoài trong quý I/2022
Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile