Việt Nam đang nhập siêu hơn 1 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2019 có mức thâm hụt 1,85 tỷ USD, qua đó khiến nước ta nhập siêu hơn 1 tỷ USD tính đến thời điểm hết ngày 15/5/2019.
Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu xăng dầu Việt Nam xuất siêu 752 triệu USD trong 4 tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu hàng hóa chủ yếu từ Trung Quốc

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2019 (từ ngày 1/5 đến ngày 15/5/2019) đạt 21,24 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% (tương ứng tăng 97 triệu USD) so với nửa cuối tháng 4/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 178,81 tỷ USD, tăng 8,8% (tương ứng tăng 14,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2019 có mức thâm hụt 1,85 tỷ USD, đưa mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019 lên hơn 1 tỷ USD.

viet nam dang nhap sieu hon 1 ty usd
Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (lũy kế từ đầu năm đến 15/5/2019 so với cùng kỳ năm 2018).

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 5/2019 các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,01 tỷ USD, giảm nhẹ 0,03%, tương ứng giảm 4,45 triệu USD so với nửa cuối tháng 4/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 112,98 tỷ USD, tăng 6%, tương ứng tăng 6,4 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI thặng dư 55 triệu USD trong nửa đầu tháng 5/2019 và tính đến hết ngày 15/5/2019 là 9,88 tỷ USD.

Số liệu chi tiết cho thấy, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2019 đạt 9,69 tỷ USD, giảm 9,5% (tương ứng giảm 1,01 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 88,9 tỷ USD, tăng6,7% (tương ứng tăng 5,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

viet nam dang nhap sieu hon 1 ty usd
Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (lũy kế từ đầu năm đến 15/5/2019 so với cùng kỳ năm 2018).

So với nửa cuối tháng 4/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 241 triệu USD, tương ứng giảm 12,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 124 triệu USD, tương ứng giảm 9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 7,4%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 47 triệu USD, tương ứng giảm 10,5%...

Trong khi đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 6,53 tỷ USD, giảm 9,9% (tương ứng giảm 720 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2019 tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 61,43 tỷ USD, tăng 4,5% tương ứng tăng 2,64 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 69,1% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2019 đạt 11,54 tỷ USD, tăng 10,7% (tương ứng tăng 1,11 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2019. Tính đến hết ngày 15/5/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 89,91 tỷ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng 8,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 4/2019 nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 5/2019 biến động tăng ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 336 triệu USD, tương ứng tăng 17,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 227 triệu USD, tương ứng tăng 15,5%; vải các loại và linh kiện tăng 116 triệu USD, tương ứng tăng 19,7%; thức ăn gia súc các loại tăng 67 triệu USD, tương ứng tăng 56,6%; chất dẻo nguyên liệu tăng 64 triệu USD, tương ứng tăng 18,3% ...

Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5/2019 đạt 6,48 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 715 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2019, tổng trị giá nhập k​hẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 51,55 tỷ USD, tăng 7,9%, tương ứng tăng 3,77 tỷ USD, chiếm 57,3% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile