Việt Nam có nữ Thống đốc Ngân hàng đầu tiên

Bà Nguyễn Thị Hồng chính thức được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Hồng, người được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ai?

Sáng 12/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng.

Việt Nam có nữ Thống đốc Ngân hàng đầu tiên
Bà Nguyễn Thị Hồng - tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo kết quả bỏ phiếu kín được công bố, bà Nguyễn Thị Hồng nhận được 467/475 phiếu của Quốc hội (bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968, quê quán tại Hà Nội. Bà Hồng có trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế phát triển. Đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Trước đó, chiều 11/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Ngày 20/10, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cũng trong sáng 12/11, Quốc hội cũng đã phê chuẩn hai thành viên Chính phủ mới là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Quá trình công tác của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

Từ tháng 1/1991 – 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Từ tháng 11/1993 – 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Từ tháng 4/1995 – 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Từ tháng 4/2008 – 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Từ 8/2011 – 1/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Từ tháng 1/2012 – 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Từ 8/2014 – 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020).

Sáng 12/11/2020: Bà Nguyễn Thị Hồng chính thức được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile