Việt Nam "chuyển mình" sau 35 năm đổi mới

75 năm sau cuộc Cách mạng Tháng Tám, gần 35 năm kể từ khi thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng đề ra, đất nước ta từ một nước nghèo nàn, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh đã phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn, với thế và lực ngày càng mạnh.
Kỉ niệm 35 năm thành lập Báo Tuổi trẻ Thủ đô - Cuộc chuyển mình tìm cơ hội trong thách thức Phát huy sức trẻ trên hành trình phát triển Người phụ nữ hơn 35 năm hái lá chuối mưu sinh ở Hà Nội

Tại Hội nghị của Chính phủ tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đây là thành quả của cả quá trình trên 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhóm PV
Xem phiên bản mobile