Việt Nam chi gần 17.500 tỷ đồng cho phòng chống Covid-19

Tính đến ngày 24/9/2020, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17,49 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tiếp tục hỗ trợ vay vốn cho khách hàng gặp khó khăn do Covid-19

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về việc thực hiện tài chính ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2020.

Theo đó, đến ngày 24/9, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17,49 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, dành 4,92 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP và Quyết định số 437/QĐ-TTg; 12,57 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 12,65 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Việt Nam chi gần 17.500 tỷ đồng cho phòng chống Covid-19
Chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 tại Hà Nội

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã thực hiện xuất cấp khoảng 16,2 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2020 ước đạt 125 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Luỹ kế chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi trả nợ lãi đạt gần 80,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 756,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9/2020 ước đạt 96,6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 9 tháng đạt 975,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách Trung ương ước đạt 60,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 69,8% dự toán).

Trong đó, thu nội địa 9 tháng ước đạt 812,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 và ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây. Thu từ dầu thô ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Còn thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 134,55 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 91,3 nghìn tỷ đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile