Việt Nam chi 3,35 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu

Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu xăng dầu cả nước đạt 5,44 triệu tấn, trị giá 3,35 tỷ USD, giảm 31% về lượng và giảm 36,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu mặt hàng xăng dầu các loại của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 633 triệu USD, tăng 98,9% về lượng và tăng 107,2% về trị giá so với tháng trước, đưa tổng lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 7 tháng/2019 đạt 5,44 triệu tấn, trị giá 3,35 tỷ USD, giảm 31% về lượng và giảm 36,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 7 tháng/2019 chủ yếu có xuất xứ từ Malaysia với 1,54 triệu tấn, giảm 30,8%; Singapore với 1,29 triệu tấn, giảm 28,7%; Hàn Quốc với 1,26 triệu tấn, giảm 40,4 %... so với 7 tháng/2018.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 7/2019 đạt 45,92 tỷ USD, tăng 12,2% so với tháng trước. Tháng 7/2019, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 22,98 tỷ USD, tăng 7,2% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,55 tỷ USD); nhập khẩu đạt 22,94 tỷ USD, tăng 17,7% (tương ứng tăng 3,44 tỷ USD).

Kết thúc 7 tháng tính từ đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 289,26 tỷ USD, tăng 8,2% (tương ứng tăng 21,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 145,48 tỷ USD, tăng 7,8% và nhập khẩu đạt 143,78 tỷ USD, tăng 8,6%.

Trong tháng 7/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 43 triệu USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 7 tháng/2019 đạt thặng dư 1,7 tỷ USD.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile