Viên chức gây khó khăn, phiền hà với Nhân dân có thể bị kỷ luật, buộc thôi việc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng của tuổi trẻ khối Công nhân viên chức Những quy định về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức hiệu lực từ 1/7
Viên chức gây khó khăn, phiền hà đối với Nhân dân có thể bị kỷ luật, buộc thôi việc
Viên chức gây khó khăn, phiền hà đối với Nhân dân có thể bị kỷ luật, buộc thôi việc. Ảnh minh họa

Theo đó, từ 20/9/2020, viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc nếu thuộc cái trường hợp sau đây: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm.

Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau: Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; Vi phạm quy định của pháp luật về: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; Kỷ luật lao động; Quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản.

Nghị định cũng quy định hành vi lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với Nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; Xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp; Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị; Vi phạm quy định của pháp luật về: Phòng, chống tội phạm; Phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Vi phạm quy định của pháp luật về: Đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp; Vi phạm quy định của pháp luật về: Phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc cũng áp dụng với viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp: Quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng.

Hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc cũng áp dụng với viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận gia hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị. Viên chức nghiện ma túy cũng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc (đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền).

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile