Vi phạm tổ chức ĐHĐCĐ, Chủ tịch và 5 thành viên HĐQT Eximbank từng bị phạt

Ngân hàng Nhà nước cuối năm 2019 đã ra quyết định xử phạt 6 cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank gồm ông Cao Xuân Ninh, Lê Văn Quyết, Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Quang Thông, Lê Minh Quốc và Yasuhiro Saitoh do "Không tổ chức hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) không đúng quy định".
Eximbank vẫn chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Bao giờ ‘nút thắt’ tại Eximbank mới được tháo gỡ? SMBC hối thúc Eximbank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 lần 2

Ngày 20/8/2020, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi Công ty CP Thắng Phương về các nội dung doanh nghiệp này phản ánh tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã CK: EIB).

Trước đó, Công ty CP Thắng Phương đã có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu HĐQT Eximbank triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường theo đề nghị của cổ đông chiến lược Nhật Bản SMBC và nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến hơn 50% cổ phiếu Eximbank với đầy đủ nội dung và chương trình do nhóm cổ đông đề xuất.

Tại văn bản gửi Công ty CP Thắng Phương, Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 22/10/2019, cơ quan này đã có Văn bản số 4278/TTGSNH2 yêu cầu HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Eximbank thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn để xem xét, xử lý việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông chiến lược SMBC theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Eximbank và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đảm bảo tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông SMBC nói riêng và cổ đông Eximbank nói chung.

Đối với việc HĐQT, BKS không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật, trước đó, vào tháng 12/2019, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi "Không tổ chức hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông không đúng quy định" đối với 6 cá nhân là thành viên HĐQT Eximbank, bao gồm các ông Cao Xuân Ninh, Lê Văn Quyết, Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Quang Thông, Lê Minh Quốc và Yasuhiro Saitoh.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile