Vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 bị xử phạt như thế nào?

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thông tin về 13 tình huống vi phạm các quy định liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19 sẽ chịu các mức xử phạt bằng tiền hoặc có thể bị xem xét xử lý hình sự.
Xem phiên bản mobile