VEC, HUD, EVN và hàng loạt doanh nghiệp nhà nước vẫn "ỉm" thông tin

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện công bố đầy đủ thông tin, trung bình mỗi doanh nghiệp chỉ công bố khoảng 5/9 loại báo cáo.
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát doanh nghiệp Nhà nước ''phớt lờ'' công bố thông tin Quốc Cường Gia Lai bị xử phạt vì ''om'' thông tin của công ty Cố tình ''om'' thông tin, Công ty cổ phần SOLAVINA bị phạt 100 triệu đồng

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố báo cáo tình hình thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2018.

Theo đó, tính đến hết năm 2018, đã có 383/534 doanh nghiệp (chưa bao gồm các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) (chiếm 71,67% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Trong số 151 doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương như: Bắc Giang, Cần Thơ, Đăk Nông, Đăk Lăk, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Long.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC), Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị (HUD), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các doanh nghiệp thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng … chưa gửi báo cáo đầy đủ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

vec hud evn va hang loat doanh nghiep nha nuoc van im thong tin
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, một số công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (2 doanh nghiệp), Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (4 doanh nghiệp), Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (5 doanh nghiệp), Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (1 doanh nghiệp) chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 31/12/2018, trong tổng số 9 loại báo cáo phải thực hiện công bố theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP thì hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện công bố đầy đủ, trung bình mỗi doanh nghiệp chỉ công bố khoảng 5/9 loại báo cáo. Các nội dung phải công bố thông tin như kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, báo cáo tài chính, báo cáo lương thưởng… trong năm 2018 đã đạt tỷ lệ cao hơn so với năm 2016, 2017.

Về nội dung công bố thông tin của Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, doanh nghiệp lớn thuộc các Bộ, địa phương (bao gồm cả các Tổng Công ty thuộc Tập đoàn kinh tế), tính đến 31/12/2018, có 55 doanh nghiệp là Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước thuộc các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, chỉ có 1/5 Tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định (đã công bố 8/9 loại báo cáo đến thời hạn công bố). Các Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2018 chỉ công bố 5,6 loại báo cáo theo quy định.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trong 3 năm thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP đã tăng đáng kể, trong năm 2016, số lượng doanh nghiệp mới chỉ đạt khoảng 38%, năm 2017 khoảng hơn 44% và năm 2018, tỷ lệ này đã đạt hơn 70% số doanh nghiệp thuộc đối tượng công bố thông tin thực hiện.

Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp công khai công bố thông tin đã tăng theo từng năm, tuy nhiên vẫn có những bộ, địa phương, Tổng Công ty chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định. Đặc biệt, tại một số địa phương, hầu hết các doanh nghiệp đều chưa thực hiện công bố thông tin.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện công bố thông tin còn chậm so với quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện hoặc một số nội dung công bố thông tin phải báo cáo cơ quan chủ sở hữu phê duyệt hoặc chấp thuận, nên thời gian công bố thông tin quá hạn so với quy định.

Việc thực hiện nhiệm vụ về công bố thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa đầy đủ theo quy định về CBTT tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Cụ thể, nhiều Bộ/địa phương chưa xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin; chưa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về việc thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Cũng theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần lớn các doanh nghiệp thuộc đối tượng công bố thông tin chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin như: chưa báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định; chưa có trang thông tin điện tử cũng như chưa xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin theo quy định…

Trước tình trạng trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với viên chức quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách, xử phạt các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ công bố thông tin trong năm 2018 và cảnh cáo, xử phạt đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ công bố thông tin trong 3 năm 2016-2018 theo quy định.

Nguyễn Văn Huy
Xem phiên bản mobile