Văn phòng Thành ủy phải chủ động đổi mới, tham mưu sâu những vấn đề khó, phức tạp

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Văn phòng Thành ủy chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu, góp phần giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những vẫn đề mới, khó, phức tạp trên địa bàn thành phố.
Thành ủy Hà Nội đánh giá công tác tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở Trao quyết định công tác cán bộ tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hà Nội nêu 12 kiến nghị, đề xuất về bảo vệ môi trường và quản lý đất đai

Sáng 6/6, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2002-2025. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nền nếp

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy là Đảng bộ cơ sở có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, trong điều kiện khó khăn, có sự biến động về công tác cán bộ và cơ sở vật chất song với tinh thần trách nhiệm cao, toàn Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ II đề ra.

Công tác thông tin, tổng hợp phục vụ Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy được thực hiện nền nếp, bám sát quy chế, quy định, với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Văn phòng Thành ủy đã tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Hội nghị giao ban trực tuyến hằng quý giữa lãnh đạo thành phố với các quận, huyện, thị xã; các hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy họp định kỳ và đột xuất.

Văn phòng Thành ủy cũng đã chủ động phối hợp với các ban Đảng, tham mưu với Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Là cơ quan thường trực của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ, Văn phòng Thành ủy đã tham mưu kịp thời việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch của các tiểu ban theo chức năng, nhiệm vụ.

van phong thanh uy phai chu dong doi moi tham muu sau nhung van de kho phuc tap

Đại biểu biểu quyết Bầu Ban chấp hành khóa mới

Cùng với đó, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; Bước đầu ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Công tác tham mưu quản lý tài chính, tài sản, các chế độ chi tiêu ngân sách của Đảng bộ được thực hiện theo đúng quy định của Ðảng và Nhà nước.Công tác quản trị, lễ tân, phục vụ ngày càng chu đáo hơn, góp phần giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ có hiệu quả...

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng Thành ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu triển khai dự án xây dựng trụ sở Thành ủy đúng tiến độ và đã khánh thành, đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố; đồng thời đã tham mưu xây dựng và triển khải Đề án vận hành Trụ sở mới; Đề án Văn phòng Thành ủy phục vụ Thành ủy và các ban Đảng Thành ủy.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Triển khai thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ hằng tháng đa chiều, công khai, liên tục, tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, trách nhiệm và năng suất lao động của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng chưa đồng đều; tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu, đề xuất xử lý các công việc theo quy chế, quy trình còn hạn chế. Chất lượng tham mưu công việc chuyên môn trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong một số lĩnh vực chưa sâu, có lúc chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. Công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai các kết luận chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chưa được duy trì đều, thường xuyên, chưa kịp thời. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành còn chậm, chưa đồng bộ…

van phong thanh uy phai chu dong doi moi tham muu sau nhung van de kho phuc tap

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy khóa mới ra mắt Đại hội

Luôn tinh thông nghiệp vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Thành ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Những thành tích, kết quả đó đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Văn phòng Thành ủy, luôn tận tình, chu đáo, trách nhiệm, trung thành, mẫn cán; đó là niềm tự hào, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn tiếp theo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Cơ bản nhất trí với mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu và 8 chỉ tiêu của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của Cơ quan Văn phòng Thành ủy; Tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tổ chức công việc khoa học; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và các cơ quan chuyên môn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… bảo đảm hoàn thành với chất lượng cao tất cả nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng đó, chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu, góp phần giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những vẫn đề mới, khó, phức tạp trên địa bàn thành phố; Tham mưu phục vụ Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020; Xây dựng văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên; Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc tạo điều kiện để cán bộ, chuyên viên Văn phòng Thành ủy được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, lý luận chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, ngay sau Đại hội, Đảng ủy khóa mới cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên và công chức, người lao động; Khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; Chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những giải pháp thiết thực, hiệu quả...

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile