Vận hành chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành TP Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc vận hành chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố Hà Nội.
Huyện Ba Vì (Hà Nội): Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục Thủ tướng: Bảo đảm an toàn hệ thống và thanh khoản ngân hàng trong mọi tình huống Tăng cường quản lý chặt chẽ thông tin thuê bao di động
Cán bộ bộ phận một cửa phường Tràng Tiền giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Cán bộ bộ phận một cửa phường Tràng Tiền giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Quyết định nêu rõ: Đưa vào vận hành chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố Hà Nội dùng chung cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 12/1/2023 với địa chỉ truy cập khai thác sử dụng là https://quanlyvanban.hanoi.gov.vn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ được giao thống nhất trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố; Tổ chức đưa vào vận hành sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố tại cơ quan, đơn vị mình, sử dụng ký số cá nhân, cơ quan, tổ chức theo đúng quy định về công tác văn thư và quy chế làm việc của UBND thành phố, bảo đảm toàn bộ văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) theo quy định.

Phấn đấu đến hết năm 2023, khoảng 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% tại cấp huyện và 60% tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc bí mật). Toàn bộ hồ sơ được tạo, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định; Kiểm soát hiệu quả tiến độ giải quyết công việc từ khâu tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản bảo đảm công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì kỹ thuật, bảo đảm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định; Kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý; tổ chức hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành và duy trì Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo các quy định hiện hành của pháp luật; hướng dẫn cấp chứng thư số, bảo đảm toàn bộ công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc. Sở Nội vụ tổng hợp đưa việc khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố làm tiêu chí đánh giá về Chỉ số cải cách hành chính hằng năm tại các cơ quan, đơn vị.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động