Vẫn âm lợi nhuận, cổ phiếu 2 công ty Bầu Đức tiếp tục bị cảnh báo

Cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico tiếp tục nằm trong diện bị cảnh báo lợi nhuận của các công ty tiếp tục âm.
Ông Trần Bá Dương: 'Nhiều người lo tôi chết chìm theo Bầu Đức' Bầu Đức giúp Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục kiểm soát HAGL Agrico Bầu Đức bán thêm một công ty con cho doanh nghiệp của Thaco

Sáng 11/9, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố thông tin tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, ngày 30/8/2019, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG).

Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -516,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2019 là -728,17 tỷ đồng.

van am loi nhuan co phieu 2 cong ty bau duc tiep tuc bi canh bao
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Đồng thời, Công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo tài chính còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc nhóm công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/6/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Trên cơ sở đó, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của công ty.

Tương tự, ngày 30/8/2019, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã CK: HNG).

Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -743,90 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -640,53 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc nhóm công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile