VAMC kế hoạch thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2019

Trong năm 2019, VAMC lên kế hoạch thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường là 4.500 tỷ đồng; thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng và dự kiến phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt.
Nợ xấu giảm nhưng nợ khả năng mất vốn của BIDV lại lên mức 7.230 tỷ đồng Nợ xấu của VIB tăng lên mức gần 2.570 tỷ đồng Lãi ròng giảm mạnh, Eximbank còn 1.860 tỷ đồng nợ xấu

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, VAMC kế hoạch mua nợ bằng trái phiếu với giá trị 20.000 tỷ đồng, mua nợ xấu theo giá trị thị trường đạt 4.500 tỷ đồng. Đồng thời, doanh số thu hồi nợ xấu tăng mạnh từ 37.512 tỉ đồng trong năm 2018 lên 50.000 tỉ đồng.

Theo VAMC, để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy mạnh hoạt động mua nợ, đơn vị này đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (thêm 3.000 tỷ đồng) và đã được Thủ tướng chấp thuận.

Bên cạnh đó, trong năm nay, VAMC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trong việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, đặc biệt tập trung mua theo giá trị thị trường các khoản nợ xấu đã được mua bằng trái phiếu.

Ngoài ra, VAMC sẽ kiểm tra định kỳ, đột xuất tại tổ chức tín dụng liên quan đến hoạt động ủy quyền nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động xử lý nợ, tăng cường kiểm tra đối với khách hàng vay và tài sản đảm bảo các khoản nợ đã mua.

Năm 2018, VAMC đã mua 761 khoản nợ từ 13 tổ chức tín dụng bằng trái phiếu đặc biệt với dư nợ gốc nội bảng 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2018. Theo cơ chế thị trường, VAMC đã mua 40 khoản nợ xấu, với giá hơn 2.800 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Nếu tính lũy kế từ khi thành lập đến ngày 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile