Hà Nội

Ủy quyền giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, thừa phát lại

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 5121/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, thừa phát lại. Thời gian ủy quyền từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Quận Cầu Giấy: Triển khai Quyết định số 4610 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội ủy quyền cho 5 huyện lập đề án thành lập quận Hà Nội: Rà soát, đề xuất quy định phân cấp đối với từng ngành, lĩnh vực
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Quyết định này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết 10 thủ tục hành chính, gồm: Thành lập Văn phòng Công chứng; hợp nhất Văn phòng Công chứng; sáp nhập Văn phòng Công chứng; chuyển nhượng Văn phòng Công chứng; Thành lập Hội Công chứng viên; Thành lập Văn phòng Thừa phát lại; chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại; Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp.

Sở Tư pháp Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về nội dung công việc được ủy quyền; Có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực tư pháp về kết quả thực hiện công việc theo quy định.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Tags: Ủy Quyền
Phiên bản di động