Ủy quyền cho Chủ tịch huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và mức kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.    
Thanh niên vào rừng tìm phong lan chết không ai biết Phó Giám đốc Công an Quảng Nam được điều động làm Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng Nhạc sỹ Trần Quế Sơn: Bất cứ bài hát nào về mẹ đều rất thiêng liêng Quảng Nam: Giao đất cho Công ty Đất Quảng xây dựng KĐT DATQUANG RIVERSIDE
quang nam uy quyen cho chu tich hyen thanh pho phe duyet ho tro nguoi dan anh huong boi dich covid 19
Ngành du lịch Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid - 19

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và mức kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được ủy quyền.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách người được hỗ trợ, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

N.Dương
Xem phiên bản mobile