Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã tại Bắc Giang

Có 40 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được nhập lại để thành lập mới 19 xã, thị trấn theo Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái Bắc Giang: Thắp điện đi cấy đêm, ban ngày làm Nông thôn mới Anh Ngụy Văn Tuyên tái cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang. Theo đó, có 40 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 huyện trên địa bàn tỉnh được nhập lại để thành lập mới 19 xã, thị trấn.

uy ban thuong vu quoc hoi ban hanh nghi quyet sat nhap cac don vi hanh chinh cap xa tai bac giang
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang

Cụ thể, tại huyện Việt Yên, thành lập thị trấn Bích Động trên cơ sở nhập thị trấn Bích Động và xã Bích Sơn; thành lập thị trấn Nếnh trên cơ sở nhập thị trấn Nếnh và xã Hoàng Ninh. Sau khi sắp xếp, huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn.

Tại huyện Hiệp Hòa, thành lập thị trấn Thắng trên cơ sở nhập thị trấn Thắng và xã Đức Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn.

uy ban thuong vu quoc hoi ban hanh nghi quyet sat nhap cac don vi hanh chinh cap xa tai bac giang
Một góc của Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Tại huyện Yên Dũng, thành lập thị trấn Nham Biền trên cơ sở nhập thị trấn Neo, xã Nham Sơn và xã Thắng Cương; thành lập thị trấn Tân An trên cơ sở nhập thị trấn Tân Dân và xã Tân An. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Dũng có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 2 thị trấn.

Tại huyện Lạng Giang, thành lập thị trấn Kép trên cơ sở nhập thị trấn Kép và xã Tân Thịnh; thành lập thị trấn Vôi trên cơ sở nhập thị trấn Vôi và xã Phi Mô. Sau khi sắp xếp, huyện Lạng Giang có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn.

uy ban thuong vu quoc hoi ban hanh nghi quyet sat nhap cac don vi hanh chinh cap xa tai bac giang
Thành lập thị trấn Đồi Ngô trên cơ sở nhập thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam

Tại huyện Yên Thế, thành lập thị trấn Phồn Xương trên cơ sở nhập thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn Xương; thành lập thị trấn Bố Hạ trên cơ sở nhập thị trấn Bố Hạ và xã Bố Hạ. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn.

Tại huyện Tân Yên, thành lập thị trấn Nhã Nam trên cơ sở nhập thị trấn Nhã Nam và xã Nhã Nam; thành lập thị trấn Cao Thượng trên cơ sở nhập thị trấn Cao Thượng và xã Cao Thượng. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Yên có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn.

Tại huyện Lục Nam, thành lập thị trấn Đồi Ngô trên cơ sở nhập thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Lục Ngạn, thành lập thị trấn Chũ trên cơ sở nhập thị trấn Chũ và xã Nghĩa Hồ. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 01 thị trấn.

uy ban thuong vu quoc hoi ban hanh nghi quyet sat nhap cac don vi hanh chinh cap xa tai bac giang
Thành lập thị trấn An Châu trên cơ sở nhập xã An Châu và thị trấn An Châu, huyện Sơn Động

Tại huyện Sơn Động, thành lập thị trấn An Châu trên cơ sở nhập xã An Châu và thị trấn An Châu; thành lập xã Phúc Sơn trên cơ sở nhập xã Thạch Sơn và xã Phúc Thắng; thành lập xã Vĩnh An trên cơ sở nhập xã Vĩnh Khương và xã An Lập; thành lập xã Tuấn Đạo trên cơ sở nhập xã Tuấn Đạo và xã Bồng Am; thành lập xã Đại Sơn trên cơ sở nhập xã Chiên Sơn và xã Quế Sơn; thành lập thị trấn Tây Yên Tử trên cơ sở nhập xã Tuấn Mậu và thị trấn Thanh Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn.

uy ban thuong vu quoc hoi ban hanh nghi quyet sat nhap cac don vi hanh chinh cap xa tai bac giang
Thành lập thị trấn Bố Hạ trên cơ sở nhập thị trấn Bố Hạ và xã Bố Hạ. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 209 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn). Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cơ quan, tổ chức hữu quan, HĐND-UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển KT-XH, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được sắp xếp phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi mới kể từ ngày 1/1/2020.

Ngô Nhật
Xem phiên bản mobile