Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch mới

Bà Vũ Thị Chân Phương được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Năm 2023, thị trường chứng khoán sẽ trở lại mạnh mẽ Chính phủ quyết làm lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán

Ngày 9/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát và thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch mới
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhìn nhận mặc dù mới thành lập hơn 26 năm, nhưng ngành chứng khoán đã có sự trưởng thành vượt bậc, gắn liền với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò rõ nét là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và doanh nghiệp, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Chia sẻ với những khó khăn mà ngành chứng khoán trong thời gian vừa qua, song Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vẫn nhấn mạnh cần xem đây là bài học quan trọng để khắc phục và hoàn thiện hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế, pháp lý, cũng như công tác điều hành, quản lý.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Vũ Thị Chân Phương cho biết sẽ thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ; tiếp tục cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Từ đó góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đúng định hướng, ngày càng minh ổn định, an toàn, minh bạch và bền vững.

Được biết, bà Vũ Thị Chân Phương SN 1971, tại Nam Định; trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch, bà Phương đã có thời gian dài đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hậu Lộc
Phiên bản di động