Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 09 về quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND Hải Phòng phê bình Giám đốc Sở Y tế chậm trễ trong phòng, chống dịch Covid-19 Hải Phòng: 100% mẫu F1 đã có kết quả âm tính lần 1 Hải Phòng lập chốt kiểm soát tại giáp ranh tỉnh Thái Bình

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố quy định: Phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, Phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phải được sử dụng đúng quy định của pháp luật về bầu cử; phải được quản lý chặt chẽ, bảo quản cẩn thận, tuyệt đối an toàn về số lượng, chất lượng từ khâu in ấn, giao nhận, bảo quản, đến cấp phát, sử dụng.

Có 39 khu vực bỏ phiếu riêng gồm 36 khu vực bỏ phiếu của đơn vị lực lượng vũ trang, 2 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc (Trung tâm Giáo dục lao động số 2, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng) và 1 khu vực bỏ phiếu tại Trại tạm giam Côn
Có 39 khu vực bỏ phiếu riêng gồm 36 khu vực bỏ phiếu của đơn vị lực lượng vũ trang, 2 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc (Trung tâm Giáo dục lao động số 2, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng) và 1 khu vực bỏ phiếu tại Trại tạm giam Công an thành phố. Qua rà soát, tổng số cử tri trên địa bàn thành phố là hơn 1,5 triệu cử tri, số cử tri nữ chiếm tỷ lệ hơn 51,3%

Nghiêm cấm mọi hành vi sao, in, phát hành gian lận phiếu bầu cử nhằm mục đích sai lệch kết quả bầu cử, chống phá cuộc bầu cử.

Tổ chức, cá nhân nào để hỏng, mất phiếu bầu cử, cấp phát, sử dụng không đúng quy định hoặc có hành vi sao, in, phát hành gian lận hoặc không đúng số lượng phiếu bầu cử đã ấn định, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người tham gia công tác bầu cử, được giao nhiệm vụ có liên quan đến phiếu bầu cử, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định có liên quan.

Trường hợp trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát phiếu bầu cử vi phạm nghiêm trọng đến mức phải hủy bỏ kết quả bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử sẽ bị kỷ luật cách chức (nếu có chức vụ), buộc thôi việc (nếu không giữ chức vụ), đồng thời bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu vực bỏ phiếu số 3 (phường An Biên, quận Lê Chân), đây là một trong số 1.552 khu vực bỏ phiếu của thành phố
Khu vực bỏ phiếu số 3 (phường An Biên, quận Lê Chân), đây là một trong số 1.552 khu vực bỏ phiếu của thành phố

Bên cạnh đó, trước khi mở hòm phiếu để kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm kê (đếm), niêm phong Phiếu bầu cử chưa sử dụng và Phiếu bầu cử mà cử tri đổi do viết hỏng (nếu có), lập Biên bản kiểm kê việc sử dụng Phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, Phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo mẫu số 34/HĐBC, ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia). Toàn bộ phiếu bầu niêm phong được gửi đến UBND cấp xã.

Việc niêm phong và quản lý Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile