Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh

Ủy Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử. Trong đó, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên là đại biểu có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất với 99,26%.
100% các điểm bầu cử của Thái Nguyên đảm bảo thông tin liên lạc Thái Nguyên: Bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thượng tướng Phan Văn Giang được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên có tân Phó Giám đốc

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Nghị quyết số 188/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa qua có 27 đơn vị bầu cử, 1.439 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 931.813/934.863 người, đạt tỷ lệ 99,67%, trong đó, có 919.099 số phiếu hợp lệ.

Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên là đại biểu có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất với 99,26%. Ảnh:BTN

Trong số 105 người ứng cử, các cử tri đã bầu ra được bầu 66 đại biểu. Đặc biệt, đại biểu có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất với 99,26% là bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Dưới đây là danh sách 66 đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa trúng cử.

Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Uỷ Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh sách 66 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Vi Hải
Xem phiên bản mobile