Ưu tiên nhanh việc chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường

Cần ưu tiên thực hiện nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, quan trắc, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu...
Tăng giá đất ảo khắp nơi, đâu là nguyên nhân? Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Ưu tiên nhanh việc chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường
Ảnh minh họa

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung 5 nhiệm vụ chính gồm: Xây dựng chiến lược, quy hoạch; Xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách; Xây dựng công cụ để huy động các nguồn lực; Hướng dẫn kiểm tra, giám sát; Thanh tra, kiểm tra và Khen thưởng, kỷ luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân và xã hội, đây cũng là một trong các phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm bảo công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực môi trường, phải tập trung và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức về môi trường, để người dân, doanh nghiệp, xã hội cùng tham gia bảo vệ môi trường, xã hội hóa công tác môi trường; chuyển từ bị động sang chủ động trong bảo vệ môi trường.

Trong phạm vi thẩm quyền và nguồn lực được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chủ động rà soát, lựa chọn, xác định các mục tiêu, dự án, đề án ưu tiên của ngành, để tập trung nguồn lực đầu tư, bảo đảm khả thi, hiệu quả, tạo động lực thực sự cho phát triển; tránh đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, hiệu quả thấp. Bộ cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực hợp pháp khác cho sự phát triển của ngành, phát huy tinh thần “tự lực tự cường vươn lên từ bàn tay, khối óc của mình”.

Trên nguyên tắc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ưu tiên thực hiện nhanh việc chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng, hoàn thiện, chia sẻ, sử dụng dữ liệu số, nhất là trong quản lý tài nguyên đất đai, nền địa lý, tài nguyên nước, khoáng sản, quan trắc, cảnh báo môi trường, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile