Ứng Hòa: Tập trung xây dựng vùng sản xuất trong điểm, nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao

Phát huy thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp, làng nghề, huyện Ứng Hòa đã vươn lên thành vùng nông nghiệp trọng điểm của Hà Nội. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, công nghệ cao, tiến đến hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm.
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa được điều động làm Bí thư Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Lãnh đạo huyện Ứng Hòa nói về quy hoạch sân bay thứ 2 ở Hà Nội Những bông "tuyết trắng" bên bờ sông Tô Lịch

“Điểm sáng mới” trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực ngoại thành

Trong những năm qua, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/16 các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện đề ra, tạo nền tảng đưa Ứng Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới.

Kinh tế của huyện phát triển và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 12.000 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 7,72%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Ứng Hòa: Tập trung xây dựng vùng sản xuất trong điểm, nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao
Mô hình trồng dưa trong nhà màng tại huyện Ứng Hòa.

Sản xuất nông nghiệp của Ứng Hòa tiếp tục phát triển, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, công nghệ cao, tiến đến hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu như: Cánh đồng mẫu lớn gắn với xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao Khu Cháy (lúa J02); Bưởi Diễn; Rau màu, dưa lưới trong nhà kính; Chăn nuôi lợn ở xã Vạn Thái, nuôi gà ở xã Sơn Công; Trang trại bò 3B tại xã Viên Nội; Vùng nuôi trồng thủy sản thâm canh tập trung tại các xã: Trung Tú, Phương Tú, Hòa Lâm, Trầm Lộng...

Năm 2020 sản xuất nông nghiệp của huyện Ứng Hòa đạt 4.423 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 6,05%/năm. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng ổn định; Năm 2020 đạt 3.419 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5,78%/năm.

Đến nay, huyện đã có 3 cụm công nghiệp có quyết định thành lập với tổng diện tích 67,76ha. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, huyện đã đầu tư xây dựng 83 dự án với tổng mức đầu tư 2.346 tỷ đồng, chiếm 72% giá trị cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tăng 300% so với nhiệm kỳ trước.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện. Năm 2020, giá trị thương mại - dịch vụ đạt 4.557 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 11,28%/năm.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa vừa qua, lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá, những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua là “điểm sáng mới” trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực ngoại thành.

Tập trung nguồn lực phát triển toàn diện

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa cho biết: Trong giai đoạn tới, Ứng Hòa sẽ tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế. Trong đó, huyện sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ... Cùng với đó, huyện không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; Tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành nghề; Mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa.

Để trở thành trung tâm nông sản của Thủ đô, Ứng Hòa sẽ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; Hằng năm chuyển đổi từ 2,5 đến 3% diện tích đất trồng lúa sang các lĩnh vực sản xuất khác.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách nhằm thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất trên mỗi héc ta canh tác, phấn đấu đến năm 2025 đạt 283 triệu đồng/ha. Đồng thời, huyện mở rộng quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, vùng lúa chất lượng cao.

Mặt khác, Ứng Hòa sẽ mở rộng vùng sản xuất rau an toàn công nghệ cao (với diện tích 170ha), cây ăn quả đặc sản gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường (với diện tích 600ha); Mở rộng các vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với các hoạt động dịch vụ, du lịch và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao tại các xã Hòa Lâm, Trầm Lộng, Trung Tú...

Song song đó, huyện cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, phát triển du lịch.

Với quyết tâm cao, giải pháp mới, Ứng Hòa đặt mục tiêu phát triển toàn diện, trở thành vùng sản xuất trọng điểm, vùng nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao của Thủ đô.

NGỌC HÀ

Xem phiên bản mobile