Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

Sáng 9/1, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XII được tổ chức tại Hà Nội. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị.
Những tuyến đường quê rực sáng mừng Đại hội Đoàn Trung ương Đoàn và Chính phủ ký Nghị quyết liên tịch chăm lo cho thanh niên Hành động quyết liệt sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn XII vào cuộc sống

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XII có nhiệm vụ giải quyết công việc thường niên: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Quyết định các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022…

Bí thư thứ nhất
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị Ban Thường vụ còn có nhiệm vụ rất quan trọng có tính chất quyết định nền tảng về các nhiệm vụ của nhiệm kỳ: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII; Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII…

Với những khối lượng công việc lớn và quan trọng như vậy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm, khoa học để hoàn thành các nội dung của hội nghị với chất lượng cao nhất.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo tờ trình về Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, nghị quyết trong 1,5 ngày trong tháng 2/2023. Nội dung triển khai theo từng địa phương, đơn vị. Các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trung ương Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, công nhận hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cán bộ đoàn sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo. Cán bộ đoàn, đoàn viên sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên thì được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập (giấy chứng nhận điện tử).

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại hội nghị

Diễn ra trong 1 buổi sáng, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XII thảo luận, cho ý kiến về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII; Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Quyết định các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng cho ý kiến trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 2, khóa XII các nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (tiếp thu, hoàn chỉnh); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2022; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Những tuyến đường quê rực sáng mừng Đại hội Đoàn Những tuyến đường quê rực sáng mừng Đại hội Đoàn
Trung ương Đoàn và Chính phủ ký Nghị quyết liên tịch chăm lo cho thanh niên Trung ương Đoàn và Chính phủ ký Nghị quyết liên tịch chăm lo cho thanh niên
Hành động quyết liệt sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn XII vào cuộc sống Hành động quyết liệt sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn XII vào cuộc sống
Nguyễn Dũng
Phiên bản di động