UBND TP Hà Nội họp, xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Ngày 25/10, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2022 của UBND thành phố để xem xét các nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.
Hà Nội đặt mục tiêu làm "sống" lại các công viên và "xóa" cảnh thiếu bãi đỗ xe Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo 8 nhiệm vụ tuyển chọn, kêu gọi công dân nhập ngũ Phong trào người tốt, việc tốt của Thủ đô đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng
đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Giám đốc các sở, ngành; Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã của thành phố.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố và các đại biểu đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung liên quan để thống nhất ban hành: Quyết định phê duyệt đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định phê duyệt phương án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2023.

Phiên họp cũng đã xem xét, thảo luận các nội dung về Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề nghị của Sở Công Thương (thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của UBND thành phố).

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp thành phố, đặc biệt là đổi mới cơ chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm phục vụ người dân và tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, giúp cải thiện các chỉ số đánh giá hằng năm như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động