UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt gần 900 dự án đấu giá quyền sử dụng đất

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 864 dự án đấu giá quyền sử đụng đất năm 2021 với tổng diện tích đất đấu giá là 748,23ha, dự kiến thu được 14.726,6 tỷ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tiến độ xây nhà tình nghĩa tại huyện Mường Lát Thanh Hóa: Sai phạm trong quản lý đất đai, nguyên Chủ tịch UBND xã bị bắt Hậu Lộc - Thanh Hóa: Công tác chuẩn bị bầu cử đúng quy định, đảm bảo tiến độ

Theo thông tin, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt có 864 dự án đấu giá quyền sử đụng đất năm 2021 với tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23ha, dự kiến sẽ thu về 14.726,6 tỷ đồng, trong đó, tổng số tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là 8.920,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt gần 900 dự án đấu giá quyền sử dụng đất
Ảnh minh họa. Nguồn: vietnammoi

Trong các dự án được phê duyệt thì TP Thanh Hóa có 50 dự án trong đó có 18 dự án chuyển tiếp và 32 dự án mới, với tổng diện tích đất đấu giá là 54,3ha. Tổng số tiền thu về sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật là hơn 963 tỷ đồng.

Tại TP Sầm Sơn có 47 dự án với 35,59ha đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng dự kiến thu về hơn 583 tỷ đồng.

Tại huyện Hoằng Hóa là địa phương có tổng diện đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất nhiều nhất với 106ha của 77 dự án, trong đó có 64 dự án chuyển tiếp và 13 dự án mới. Tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.510 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Việc lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức đấu giá phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị trên cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Tân Tam
Phiên bản di động