UBND tỉnh Thái Nguyên sửa sai sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

UBND tỉnh Thái Nguyên thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Xuân Trường làm tổ trưởng để khắc phục sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Thái Nguyên: TX Phổ Yên phấn đấu lên thành phố trước năm 2025 Ông Trịnh Việt Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP ngày 1/7/2021 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1/1/2010 đến 31/12/2018.

UBND tỉnh Thái Nguyên vào cuộc sửa sai sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận
UBND tỉnh Thái Nguyên lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Theo đó, kế hoạch xác định mục tiêu thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1046/KL-TTCP, xác định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Đồng thời, kế hoạch cũng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục một số yếu kém trong quản lý...

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện rà soát, khắc phục, chấn chỉnh sai sót theo kết luận của Thanh tra Chính phủ trong quý III, quý IV năm 2021.

Được biết, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ gồm 21 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên - Đặng Xuân Trường làm Tổ trưởng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn từ 2010 - 2018).

Doãn Hưng - Đức Mậu
Xem phiên bản mobile