UBND tỉnh Hải Dương đề xuất phương án tăng thu học phí khoảng 5%/năm

Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra từ ngày 7 - 8/12, UBND tỉnh có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương (GRDP) ước tăng 9% Hải Dương: Liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ trái phép pháo nổ Hải Dương: Lên phương án chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Cụ thể, đối với các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh, nếu mức thu học phí năm học 2021 - 2022 thấp hơn mức sàn quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức sàn.

Trường hợp có mức thu học phí năm học 2021 - 2022 cao hơn mức sàn thì năm học 2022 - 2023 giữ nguyên.

UBND tỉnh Hải Dương đề xuất phương án tăng thu học phí khoảng 5%/năm
UBND tỉnh Hải Dương đề xuất phương án tăng thu học phí khoảng 5%/năm.

Đối với năm học 2023 - 2024, lộ trình đến năm học 2025 - 2026 mức học phí tăng khoảng 5%/năm (không vượt quá 7,5%/năm theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP).

Đối với các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên, mức thu học phí bằng 2 lần mức thu trên.

Với các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức thu học phí bằng 2,5 lần.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ mức thu học phí cho cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023, UBND tỉnh cũng có tờ trình về việc ban hành nghị quyết. Theo đó, riêng năm học 2022 - 2023, ngân sách tỉnh thực hiện cấp phần chênh lệch mức thu học phí gần 174,4 tỷ đồng. Trong đó, chênh lệch nhiều nhất ở khối trung học phổ thông (chênh gần 70 tỷ đồng), khối giáo dục thường xuyên chương trình trung học phổ thông chênh lệch ít nhất (chênh hơn 10,3 tỷ đồng).

UBND tỉnh giao và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương làm đầu mối quản lý.

Hoàng Duy
Phiên bản di động