UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày 7/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.
Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng truy nã Bắc Giang: Điều tra về cái chết của 1 phụ nữ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang Bắc Giang: Giải cứu 5 cháu gái bị lừa đi tìm việc nhẹ lương cao

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng dự báo những khó khăn, tình huống có thể xảy ra, phương án xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chịu trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo thi chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi cho toàn ngành; thực hiện nghiêm việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tốt nghiệp THPT và cấp phát văn bằng THPT đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng Quy chế thi.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại cho thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan...

Trong Chỉ thị số 05/CT-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile