UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý rác thải tại các khu vực bị cách ly

Một lượng lớn rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu xét nghiệm, khu vực cách ly và rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cần được xử lý gấp.
98,8% cử tri tỉnh Bắc Giang đã đi bỏ phiếu bầu cử Bắc Giang: Hòm phiếu di động đến từng nhà Bắc Giang cho mở một số quán ăn phục vụ công nhân tại huyện Việt Yên và Yên Dũng Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang gửi thư động viên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 đợt này bùng phát tại tỉnh Bắc Giang, tại các khu cách ly y tế, cách ly xã hội một số khu vực của tỉnh Bắc Giang, vấn đề vận chuyển và xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải tại các khu cách ly y tế tập trung và các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi trẻ Thủ đô, một số lượng lớn rác thải sinh hoạt của người dân đang bị tồn đọng do khâu vận chuyển, xử lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bắc Giang cần khẩn trương hơn nữa trong việc xử lý rác thải
Rác thải sinh hoạt bị tồn đọng do khâu vận chuyển ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Bắc Giang cần khẩn trương hơn nữa trong việc xử lý rác thải
Bắc Giang cần khẩn trương hơn nữa trong việc xử lý rác thải

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn hoả tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết vấn đề này.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý rác thải tại các khu vực bị cách ly
Văn bản hoả tốc của UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tập trung thực hiện một số biện pháp cấp bách trong quản lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19

Theo đó, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan nghiên cứu, kịp thời có văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu xét nghiệm, khu vực cách ly thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 từ các cơ sở, địa phương.

Đồng thời giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, điều phối việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải âm tính với SARS-CoV-2 (Covid-19) phát sinh từ quá trình xét nghiệm và giám sát quá trình thực hiện đảm bảo theo quy định.

Bắc Giang hoả tốc chỉ đạo quản lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Rác thải sinh hoạt tại khu cách ly tập trung của huyện Việt Yên tại trường Đại học Nông lâm được tập kết và xử lý...
Bắc Giang hoả tốc chỉ đạo quản lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
...bằng phương pháp đốt tại chỗ

Giải quyết vấn đề xử lý nước thải phát sinh của Bệnh viện dã chiến số 2 - Bộ Quốc phòng (địa điểm: Trung đoàn 831, xã Quế Nham, huyện Tân Yên), UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi phối hợp, hỗ trợ xử lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu xét nghiệm, khu vực cách ly phải bố trí bộ phận phụ trách vấn đề môi trường, làm tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh tại cơ sở, địa phương theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đảm bảo không để tồn đọng, phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile