Tỷ phú Trần Đình Long: Hòa Phát lãi 7.000 tỷ đồng quý 1/2021

Kết thúc quý 1/2021, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 31.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 7.000 tỷ đồng.
Hòa Phát trở thành "vua thép" tại Việt Nam Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lập kỷ lục về bán thép

Sáng 22/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tại đại hội, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cho biết, kết thúc quý 1/2021, tập đoàn ghi nhận doanh thu 31.000 tỷ đồng, tăng 63% và lợi nhuận sau thuế 7.000 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Trong đó, riêng lãi từ hoạt động kinh doanh 6.500 tỷ đồng và lãi từ thoái vốn công ty nội thất 500 tỷ đồng.

Tỷ phú Trần Đình Long: Hòa Phát lãi 7.000 tỷ đồng quý 1/2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tập đoàn Hòa Phát.

Năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty của tỷ phú Trần Đình Long đã thực hiện 25,83% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2020, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu 90.118 tỷ đồng, tăng 41,5%; lợi nhuận sau thuế 13.545 tỷ đồng, tăng 80% nhờ mảng kinh doanh thép và nông nghiệp khởi sắc.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát trình cổ đông phương án chia cổ tức tỷ lệ 35% gồm 5% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Thời gian thực hiện quý 2-3 năm nay.

Tuy nhiên, tại đại hội, một cổ đông đã đề xuất Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát nâng tổng tỷ lệ cổ tức 2020 lên 40%, gồm 35% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Ngay sau đó, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đã đồng ý điều chỉnh việc trình phương án chia cổ tức và các cổ đông cũng nhất trí thông qua.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile