Tuổi trẻ Yên Bái: Năng Động, bản lĩnh, sáng tạo, xây dựng quê hương

Trong những năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động, thành tích đáng nổi bật.
Tuổi trẻ Yên Bái tăng cường đạo đức, lối sống cho thanh niên trong thời kỳ mới Tuổi trẻ Yên Bái góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ địa phương

Trong những năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động, thành tích đáng nổi bật. Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô có cuộc trò chuyện với đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh đoàn.

Tuổi trẻ Yên Bái: Năng Động, bản lĩnh, sáng tạo, xây dựng quê hương
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm

Đồng chí cho biết, những chương trình hành động tuổi trẻ Yên Bái nhằm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống?

- Hiện nay, thanh niên Yên Bái có khoảng trên 209 nghìn người, chiếm 25% dân số toàn tỉnh. Trong đó, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 54%.

Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, đặc biệt là các đối tượng thanh niên vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung của Nghị quyết đến đoàn viên, thanh niên; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục; Góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi; Phát huy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng quê hương.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa Nghị quyết trong phong trào, hoạt động của Đoàn; Gắn việc triển khai các phong trào, cuộc vận động với việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên; Thu hút tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, từ đó vừa tạo môi trường rèn luyện thanh niên, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát, sơ kết, tổng kết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo sự chỉ đạo của tỉnh hiệu quả, thiết thực.

Tuổi trẻ Yên Bái: Năng Động, bản lĩnh, sáng tạo, xây dựng quê hương
Tuổi trẻ Yên Bái xây dựng “Con đường em đến trường” tại Yên Bái

Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ chú trọng vào những nội dung chính nào, thưa đồng chí?

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX bao gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chú trọng, quan tâm đến tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động và phong trào do Đoàn tổ chức.

Cùng với đó, chúng tôi chỉ đạo các cấp bộ Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Tham gia giải quyết những việc mới, việc khó, các vấn đề bức xúc trong xã hội; Tích cực tham mưu, đảm nhận thực hiện những công trình, phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Đổi mới hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng lớp thanh niên Yên Bái trong thời kỳ mới “năng động, bản lĩnh, sáng tạo”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai các giải pháp tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; Tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững; Hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái triển khai đề án "Hỗ trợ và phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025”.

Để thực hiện tốt những điểm chính trong chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã có những chuẩn bị ra sao? Thưa đồng chí!

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã khẩn trương, chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Tổ chức hội nghị xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Yên Bái để phát huy cao nhất trí tuệ tập thể; Yêu cầu Đoàn cấp huyện có kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ đoàn viên, thanh niên các cấp…

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile