Tuổi trẻ Yên Bái góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ địa phương

Tuổi trẻ Yên Bái đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa các báo cáo, cũng như giữa các phần trong mỗi báo cáo, tránh mâu thuẫn, thiếu nhất quán.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về mong muốn của Bác Hồ đối với thanh niên Cung ứng lao động cho doanh nghiệp, gần 60% là lực lượng thanh niên Gần 4.000 đoàn viên, thanh niên có việc làm thông qua Tỉnh đoàn Yên Bái

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

tuoi tre yen bai gop y du thao van kien dai hoi dang bo dia phuong
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với nội dung văn kiện của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, theo đó, các dự thảo văn kiện được nghiên cứu, soạn thảo công phu, có chất lượng, nội dung thể hiện tính tổng kết cao, kết cấu, bố cục rõ ràng; văn phong trong sáng, ngắn gọn, dễ hiểu. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các kết quả đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, văn kiện đã đề ra được những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới đúng với chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

tuoi tre yen bai gop y du thao van kien dai hoi dang bo dia phuong
tuoi tre yen bai gop y du thao van kien dai hoi dang bo dia phuong
Hội nghị có 21 ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội.

Trong quá trình làm việc, thảo luận sôi nổi đã có 21 ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội nghị đi sâu vào xem lại một số nhận định, đánh giá, một số chi tiết để bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa các báo cáo, cũng như giữa các phần trong mỗi báo cáo, tránh mâu thuẫn, thiếu nhất quán. Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn một số chỗ chưa hợp lý với tình hình phát triển chung của tỉnh. Đồng thời góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung về nhiệm vụ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái - Đoàn Thị Thanh Tâm đã tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời khẳng định, "Việc tổ chức hội nghị nhằm phát huy sự dân chủ trong Đảng đồng thời phát huy cao độ trí tuệ, khát vọng của đoàn viên thanh niên, đội ngũ trí thức trẻ của tỉnh để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025". Những ý kiến bằng văn bản, những ý kiến tại Hội nghị sẽ được nhanh chóng tổng hợp và kịp thời gửi đến Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ngày 30/6/2020.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile