Tuổi trẻ Hải Dương tiên phong thực hiện “Chuyển đổi số”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu thực hiện “Chuyển đổi số”.
CDC Hải Dương có tân giám đốc TP Hải Dương sắp có cụm công nghiệp Tây Việt Hoà Hải Dương: 10 trường học nhận bồn rửa tay từ Tỉnh đoàn và SCG Việt Nam

Ngày 26/3, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, "Ngày Chuyển đổi số" đầu tiên của tỉnh Hải Dương được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng.

undefined

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu thực hiện “Chuyển đổi số”.

undefined

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai ngay nhiều hoạt động, cụ thể thiết thực: Đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình “Số hoá các khu di tích Quốc gia” ở tỉnh bằng không gian thực tế ảo trên nền tảng số trực tuyến TECHFEST 247; Đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức cuộc thi: Cuộc thi “Nét đẹp đoàn viên, thanh niên” trên nền tảng xã hội số - ứng dụng Hải Dương ID và cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Hải Dương, năm học 2021 - 2022 trên nền tảng ứng dụng học tiếng Anh - Esasy Class; Đơn vị tiên phong, xung kích trong chương trình triển khai hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số của tỉnh: Hải Dương ID, Smart Hải Dương…

undefined

Trong ngày chuyển đổi số của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 300 đoàn viên thanh niên diễu hành tuyên truyền, phát động, hưởng ứng về Ngày chuyển đổi số của tỉnh.

undefined

Mặt khác, nhằm đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn trong hoạt động chuyển đổi số của tỉnh, ngày 26/3 hàng năm đã được chọn là "Ngày chuyển đổi số" của tỉnh Hải Dương.

Đây là vinh dự của tổ chức Đoàn và cũng là trách nhiệm to lớn của Tuổi trẻ Hải Dương trong công tác tham gia các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile