Từ ngày 31/3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

TTTĐ - Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc vào tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn công tác nhân sự cấp cao: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
Hoạt động của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XV Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên thảo luận sáng 15-3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên thảo luận sáng 15/3
Sáng nay (15/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 54, thảo luận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo tại đây, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là 12 ngày, khai mạc vào sáng 24/3 và bế mạc ngày 8/4/2021. Tại kỳ họp này, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự, kiện toàn một số chức danh chủ chốt Nhà nước.

Theo dự kiến chương trình, từ 30/3, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và bầu nhân sự thay thế; Miễn nhiệm và bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội miễn nhiệm cũng như bầu Chủ tịch nước; Miễn nhiệm và bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tân Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm cũng như bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội miễn nhiệm và bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, để thực hiện nguyên tắc làm việc (quyết định theo đa số) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình đã bố trí việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành theo 3 đợt: Chủ tịch Quốc hội, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để luôn bảo đảm số lượng cần thiết thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội sau khi được bầu.

Chiều nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile