Từ Hiểu Đông thắng knock-out Lã Cương

Võ sĩ MMA chỉ mất 47 giây để được trọng tài xử thắng knock-out kỹ thuật võ sư Vịnh Xuân.
Xem phiên bản mobile