Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành hai chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020.
Thanh niên Thường Tín mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội Tự hào Ba sẵn sàng... Tuổi trẻ Hoàng Mai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

tu hao tuoi tre the he bac ho
Đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ Thủ đô sinh hoạt truyền thống về nguồn, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc; các ban, đơn vị, cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Trung ương Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung:

Các đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 2 chuyên đề bám sát Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG, ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên”.

tu hao tuoi tre the he bac ho
Thông tin tài liệu về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cơ sở Đoàn chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau; đưa nội dung chuyên đề vào đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” gắn với các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Việc học tập phải đi đôi với làm theo Bác thông qua tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng tập thể, cá nhân, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ Đoàn và đoàn viên hàng năm.

Trung ương Đoàn xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, infographic… phục vụ việc học tập, tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội, website. Các đơn vị chủ động đăng tải và tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

https://tuoitrethudo.com.vn/tu-hao-tuoi-tre-the-he-bac-ho-d2080690.html

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile