Từ 9/3, Đội viên thanh niên xung phong được tạm hoãn, miễn nhập ngũ

Điều kiện để đội viên thanh niên xung phong được tạm hoãn, miễn nhập ngũ là khi làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Hải Dương: Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội động viên các tân binh quận Ba Đình Rèn luyện ý chí, góp phần bảo vệ Tổ quốc

Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Tại Điều 6 Nghị định này quy định chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

Được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp;

Được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam;

Được ưu tiên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Chính sách có hiệu lực

Đội viên thanh niên xung phong có thời gian làm việc đủ 24 tháng trong tổ chức thanh niên xung phong thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương thanh niên xung phong;

Đội viên thanh niên xung phong có công trạng, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng...;

Ngoài ra, đội viên thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile