Từ 1/4, khu đô thị diện tích từ 2 ha phải dành 20% đất xây dựng nhà ở xã hội

Theo Nghị định mới của Chính phủ ban hành quy định, từ ngày 1/4, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà xã hội.
Dự án Nhà ở xã hội UDIC EcoTower tại Tân Triều, Thanh Trì chưa đủ điều kiện mở bán Làm thế nào để mua được nhà ở xã hội? Hà Nội đẩy nhanh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, Nghị định số 49 sửa đổi, bổ sung quy định về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Một dự án nhà ở xã hội tại Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa.

Theo đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà xã hội.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile