Từ 1/1/2021 tăng độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ

Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam và lao động nữ theo hướng tăng thêm được quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH có được hưởng lương hưu? Đề xuất giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn Hàng ngàn nhà giáo đã nghỉ hưu sẽ được thụ hưởng chính sách mới

Theo đó, người lao động trong điều kiện bình thường được quy định độ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2, Điều 169 Bộ luật Lao Động, cụ thể:

Từ ngày 1/1/2021, lao động nam trong điều kiện bình thường nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ đủ 55 tuổi 4 tháng sẽ nghỉ hưu. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; lao động nữ tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Đây là quy định mới so với độ tuổi nghỉ hưu 60 tuổi của lao động nam và 55 tuổi của lao động nữ như hiện nay.

Ảnh minh họa (nguồn: tạp chí kiểm sát)
Ảnh minh họa (nguồn: tạp chí kiểm sát)

Nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường được quy định theo khoản 3, Điều 169 Bộ luật Lao động.

Cụ thể, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thuộc trường hợp: Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (1); Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 (2).

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại (1) và thời gian làm việc ở vùng quy định tại từ đủ 15 năm trở lên.

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động được quy định theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao: Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu (*). Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại (*) nêu trên thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật vệ bảo hiểm xã hội

.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile