Trường tư Hà Nội được phép thu tiền hỗ trợ học online

Sở Giáo dục Hà Nội vừa có công văn về việc tăng cường dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh covid-19. Trong đó, cho phép các trường ngoài công lập thỏa thuận với phụ huynh về khoản thu hỗ trợ học online.
Hậu trường những lớp học không phấn bảng giữa dịch COVID-19 Bộ Giáo dục cho phép tinh giản nội dung, tăng cường dạy trực tuyến Nghỉ học dài vì covid-19: Cơ hội đổi mới dạy và học? Cận cảnh lớp học trực tuyến thời Corona Nhiều trường sốt sắng dạy học trực tuyến thời dịch bệnh Corona Học trực tuyến thời corona: "Bọn nhỏ nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều"

Trong đó, Sở Giáo dục yêu cầu các trường rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình một cách phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học qua internet có chất lượng, khuyến khích các trường học, thầy cô giáo, học sinh có nhu cầu tự nguyện sử dụng hệ thống học trực tuyến của các tổ chức, cá nhân có bản quyền cung cấp.

truong tu ha noi duoc phep thu tien ho tro hoc online
Ảnh minh họa

Các nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Đối với trường ngoài công lập, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể tiến hành dạy online cho học sinh. Việc dạy online phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo quy định. Khóa học Online phải đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, sư phạm, chất lượng. Sau khi học sinh trở lại trường, cần tiếp tục rà soát, dạy bổ sung kiến thức, đảm bảo học sinh học đầy đủ chương trình, nội dung như quy định của Bộ GD-ĐT.

Về thu khoản hỗ trợ học online, theo công văn của Sở, các trường tư cần thỏa thuận với phụ huynh theo tình hình thực tế, đảm bảo công khai và được phụ huynh đồng thuận.

Tiền hỗ trợ học online, tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng còn lại khi học sinh trở lại trường không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học.

D.Minh
Xem phiên bản mobile