Trường ngoài công lập ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1, 6 từ ngày 26/5

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 của các trường ngoài công lập kéo dài từ ngày 26/5 đến ngày 12/7/2023.
Hà Nội kiểm tra các trường ngoài công lập từ ngày 1/10 Trường ngoài công lập mong đón học sinh trở lại trường

Phụ huynh học sinh cần lưu ý quy định này để chủ động chuẩn bị, kịp thời đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định.

Học sinh lớp 1 trường Marie Curie Hà Nội
Học sinh lớp 1 trường Marie Curie Hà Nội

Về phương thức tuyển sinh, các trường ngoài công lập không phân tuyến tuyển sinh như các trường công lập. Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý, đúng quy định, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo để trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhà trường đề xuất phòng giáo dục và đào tạo tham mưu UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường ngoài công lập phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Trong khi đó, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố được thực hiện chung theo một mốc thời gian. Địa bàn tuyển sinh được thực hiện theo tuyến tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; Tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp của các trường công lập từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2023.

Ngọc Minh
giaoductre.tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động