Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Trường học xã hội chủ nghĩa tôi luyện thanh niên Việt Nam

TTTĐ - Sáng 10/3, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam” tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội thảo về 90 năm trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam Tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng

Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa hai điểm cầu và phát trực tiếp trên báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu giáo dục thế hệ trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Đoàn trong thời gian qua. Thông qua đó, hội thảo góp phần xác lập những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị,với chủ đề “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”, các đại biểu cần làm rõ vai trò này của Đoàn đã được thực hiện như thế nào, nhất là thông qua các chương trình, phong trào, hoạt động lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị với mỗi thời kỳ cách mạng.

Các đồng chí chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội
Các đồng chí chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội

Bên cạnh đó,hội thảo này là dịp để chuẩn bị một bước những chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn của Đoàn sẽ triển khai trong thời gian tới để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên và xây dựng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị sau chương trình, Ban tổ chức cần chuyển những tham luận, phát biểu, nội dung của hội thảo cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn và xác lập giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

4 yếu tố tạo thành trường học xã hội chủ nghĩa

Trong bài phát khai mạc và đề dẫn hội thảo khoa học, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng giao phó, thực sự trở thành tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Hội thảo thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia tham gia
Hội thảo thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia tham gia

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên quan trọng của hệ thống chính trị với 4 chức năng cơ bản. Trong đó chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn.

Chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện thông qua những điểm cơ bản sau: Đoàn giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên; Từ đó giác ngộ lý tưởng cách rèn luyện nên những cán bộ, đoàn viên trẻ tuổi có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị và sống có lý tưởng.

Đoàn tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Đoàn đưa tuổi trẻ vào rèn luyện trong môi trường tập thể có tổ chức, có kỷ luật, tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại hội thảo
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại hội thảo

Đảng ta luôn xác định “Xây dựng Đoàn vững mạnh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Một trong những nội dung quan trọng của chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa” được Đảng trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đoàn là giới thiệu lực lượng đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên - những người cộng sản trẻ tuổi, góp phần xây dựng Đảng vững chắc trong tương lai.

Người trẻ phải có 6 cặp chữ “T”

Nhằm làm rõ hơn vai trò “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”, hội thảo đã nhận được nhiều đóng góp tham luận của các vị đại biểu.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vũ Khoan cho rằng, lịch sử đã chứng minh thành công trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta có sự đóng góp không nhỏ của thanh niên. Thanh niên không chỉ là chủ nhân của tương lai mà là những người kiến tạo hiện tại.

Ông chỉ ra 6 cặp chữ “T” cho người trẻ gồm: “Thực tế - tiến thủ - thông thái - thành thạo - tử tế và thiết thực”. Trong đó, khát vọng - thực tế; ý chí - tiến thủ; đầu óc - thông thái; tay nghề - thành thạo; làm người - tử tế; phong trào - thiết thực.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng đề nghị, Trung ương Đoàn phải tìm được chìa khóa, đưa ra các hoạt động đúng, trúng với tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của thanh niên.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham luận tại hội thảo
Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham luận tại hội thảo

Mặt khác việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên rất quan trọng.

Theo đồng chí Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đây là yếu tố then chốt xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

Tuy nhiên, khi mạng xã hội trở thành một trong những kênh thông tin được giới trẻ quan tâm theo dõi với dòng chảy thông tin thay đổi theo từng phút, các thế lực thù địch xem đây là một “mảnh đất màu mỡ” và không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược "Diễn biến hoà bìnhthông qua nhiều luồng thông tin độc hại trên mạng xã hội. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi lại càng trở nên cấp thiết.

“Nhận thức được vấn đề đó, trong thời gian qua Thành đoàn Hà Nội đã luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Bên cạnh việc thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trên không gian mạng luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục đối với tổ chức Đoàn các cấp”, đồng chí Chu Hồng Minh cho biết.

Đồng chí Chu Hồng Minh đề xuất: Các cấp bộ Đoàn phải làm tiên phong trong nắm bắt đặc điểm tâm lý của thanh niên để không ngừng thay đổi, sáng tạo, làm mới cách thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Đặc biệt, việc tập trung bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống rất quan trọng.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile