Trung đoàn 720 phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày 15/6/2022, tại Trung đoàn 720, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Binh đoàn 16 đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt giáo dục pháp luật năm 2022.
Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn cho các Bí thư chi bộ của doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nướcTiến tới hạn chế khai thác các khoáng sản có tác động lớn tới sự phát triển của Hà NộiHà Nội: Kiên quyết xử phạt trường hợp không hợp tác phòng, chống sốt xuất huyết

Tham gia học tập tại hội nghị có cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, một số hộ đồng bào các dân tộc nhận khoán vườn cây của đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung: Một số nội dung cơ bản Luật bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020; Một số nội dung cơ bản Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 9/12/2020; Một số nội dung cơ bản của Luật Thỏa huận Quốc tế ngày 13/11/2020 và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung được tổ chức hàng năm tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, của cán bộ, đảng viên, nhân viên, công nhân, người lao động trong đơn vị. Nhờ làm tốt nội dung trên, trong những năm qua, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm rõ rệt.

Duy Long
Xem phiên bản mobile