Trưng bày hơn 200 hiện vật, tư liệu về Hiệp định Paris

Chiều 16/1, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”.
Triển lãm “Khát vọng hòa bình” Giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972-Khát vọng hoà bình” Trưng bày 500 sách, báo, tạp chí về chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023).

Theo ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam ở thế kỷ XX

Trưng bày được tổ chức nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về bối cảnh, diễn biến Hội nghị Paris và ý nghĩa của việc ký kết Hiệp định đối với Việt Nam và thế giới. Qua đó, khẳng định trí tuệ, sự lãnh đạo đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong từng giai đoạn đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược; khẳng định bản lĩnh, tính chủ động, lập trường cương quyết, đường lối thương thuyết khéo léo của phái đoàn ta trong suốt quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris.

Trưng bày hơn 200 hiện vật, tư liệu về Hiệp định Paris
Khách tham quan trưng bày

Đây cũng là dịp tôn vinh các thành viên Phái đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm nên thành công của hội nghị cũng như quá trình thi hành Hiệp định. Đồng thời, trưng bày cũng góp phần tri ân bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã cổ vũ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý.

Với nội dung gồm ba phần: Vạch đường tới hòa bình, Mở cánh cửa hòa bình và Tiến tới hòa bình, trưng bày được sinh động qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật giúp công chúng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Hiệp định Paris đối với cách mạng Việt Nam và tiến trình để đi đến hòa bình của đất nước ta.

Trưng bày hơn 200 hiện vật, tư liệu về Hiệp định Paris
Các tư liệu về Hiệp định Paris được giới thiệu tại sự kiện

Sự kiện này là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam, từ đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Trưng bày kéo dài đến đầu tháng 5/2023.

Bảo Phương
Phiên bản di động